(1)
Mckenzie, P.; Fuhrmann, K.; Sotello, D.; Desai, V.; Winn, R. Rifapentine. The Chronicles 2014, 2, 46-48.